08 dhjetor 2009

Sabate te vecanta per Kishen tone - Dhjetor 2009

12 dhjetor 2009 - Pagezimi i Lorit (Tirane-Qender) dhe Luanit (Elbasan) nga pastoret Juli dhe Genti.

19 dhjetor 2009 - Programi festiv i Krishtlindjes: Kishat Adventiste Tirane-Qender, Elbasan, Berat dhe Burrel.

Zoti ju bekofte,

juli