30 janar 2009

Kisha jonë në AdventistDirectory.org

Duke ju uruar të gjithëve sabat të lumtur, kam kënaqësinë t'ju njoftoj se aplikimi ynë për përfshirje në rrjetin online të kishave Adventiste në mbarë botën sapo është miratuar. Detajet e kontaktit të kishës sonë tashmë mund të aksesohen online nga të gjithë tek:

http://www.adventistdirectory.org/view_Entity.asp?EntityID=31975

Pastor Juli

10 janar 2009

Strukturë e re leadership-i për Kishën Adventiste® në Shqipëri

NJOFTIM

Ju njoftojmë se që nga data 1 janar 2009 ka hyrë në fuqi struktura e re udhëheqëse e Misionit Shqiptar të Kishës Adventiste® të Ditës së Shtatë, e votuar dhe miratuar unanimisht në dhjetor 2008 nga Unioni Adriatik. Kjo strukturë është në përputhje me praktikën zyrtare të Kishës Adventiste® mbarëbotërore si dhe kushtetutën e Misionit Shqiptar.

President: Pr. Leo Nils España

Sekretar Ekzekutiv: Pr. Julian Kastrati

Ndihmëse për Financën: Pr. Felicia Phillips

Detyrat administrative të pastorëve të sipërpërmendur janë part-time, ndërkohë që ata do të vazhdojnë të punojnë full-time në kishat respektive.

"Adventist"/ "Adventiste" është markë e regjistruar e Konferencës së Përgjithshme të Kishës Adventiste® të Ditës së Shtatë.