08 dhjetor 2009

Sabate te vecanta per Kishen tone - Dhjetor 2009

12 dhjetor 2009 - Pagezimi i Lorit (Tirane-Qender) dhe Luanit (Elbasan) nga pastoret Juli dhe Genti.

19 dhjetor 2009 - Programi festiv i Krishtlindjes: Kishat Adventiste Tirane-Qender, Elbasan, Berat dhe Burrel.

Zoti ju bekofte,

juli

28 tetor 2009

LUTJE dhe AGJËRIM (english)

Spiritual fasting is not just about giving up food or other items, but it is about feeding the spirit through our obedience to God. Here are some scripture versus that can inspire you or help you understand the act of fasting and how it can help you grow closer to God as you pray and focus:

Exodus 34:28

Moses remained there on the mountain with the Lord forty days and forty nights. In all that time he ate no bread and drank no water. And the Lord wrote the terms of the covenant—the Ten Commandments —on the stone tablets. (NLT)
Deuteronomy 9:18

Then, as before, I threw myself down before the Lord for forty days and nights. I ate no bread and drank no water because of the great sin you had committed by doing what the Lord hated, provoking him to anger. (NLT)
2 Samuel 12:16-17

David begged God to spare the child. He went without food and lay all night on the bare ground. 17 The elders of his household pleaded with him to get up and eat with them, but he refused. (NLT)
Nehemiah 1:4

When I heard this, I sat down and wept. In fact, for days I mourned, fasted, and prayed to the God of heaven. (NLT)
Ezra 8:21-23

And there by the Ahava Canal, I gave orders for all of us to fast and humble ourselves before our God. We prayed that he would give us a safe journey and protect us, our children, and our goods as we traveled. For I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen to accompany us and protect us from enemies along the way. After all, we had told the king, “Our God’s hand of protection is on all who worship him, but his fierce anger rages against those who abandon him.” So we fasted and earnestly prayed that our God would take care of us, and he heard our prayer. (NLT)
Ezra 10:6

Then Ezra left the front of the Temple of God and went to the room of Jehohanan son of Eliashib. He spent the night there without eating or drinking anything. He was still in mourning because of the unfaithfulness of the returned exiles. (NLT)
Esther 4:16

Go and gather together all the Jews of Susa and fast for me. Do not eat or drink for three days, night or day. My maids and I will do the same. And then, though it is against the law, I will go in to see the king. If I must die, I must die. (NLT)
Psalms 35:13

Yet when they were ill, I grieved for them. I denied myself by fasting for them, but my prayers returned unanswered. (NLT)
Psalms 69:10

When I weep and fast, they scoff at me. (NLT)
Isaiah 58:6

No, this is the kind of fasting I want: Free those who are wrongly imprisoned; lighten the burden of those who work for you. Let the oppressed go free, and remove the chains that bind people. (NLT)
Daniel 9:3

So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and fasting. I also wore rough burlap and sprinkled myself with ashes. (NLT)
Daniel 10:3

All that time I had eaten no rich food. No meat or wine crossed my lips, and I used no fragrant lotions until those three weeks had passed. (NLT)
Joel 2:15

Blow the ram’s horn in Jerusalem! Announce a time of fasting; call the people together for a solemn meeting. (NLT)
Matthew 4:2

For forty days and forty nights he fasted and became very hungry. (NLT)
Matthew 6:16

And when you fast, don’t make it obvious, as the hypocrites do, for they try to look miserable and disheveled so people will admire them for their fasting. I tell you the truth, that is the only reward they will ever get. (NLT)
Matthew 9:15

Jesus replied, “Do wedding guests mourn while celebrating with the groom? Of course not. But someday the groom will be taken away from them, and then they will fast. (NLT)
Luke 2:37

Then she lived as a widow to the age of eighty-four. She never left the Temple but stayed there day and night, worshiping God with fasting and prayer. (NLT)
Acts 13:3

So after more fasting and prayer, the men laid their hands on them and sent them on their way. (NLT)
Acts 14:23

Paul and Barnabas also appointed elders in every church. With prayer and fasting, they turned the elders over to the care of the Lord, in whom they had put their trust. (NLT)

19 tetor 2009

Adventistët -- cilët janë (ITALISHT)

Cosa vuol dire Avventista?
La nostra comunità è sorta negli Stati Uniti verso la metà del secolo scorso e si situa nel solco aperto dal protestantesimo. Crede perciò in Cristo che, solo, può perdonare e salvare.
Promuove molteplici attività, tutte volte alla predicazione della Bibbia, ritenuta l'unica regola di fede, autofinanziamento attraverso le decime e le offerte volontarie dei suoi fedeli.
In Italia opera fin dal 1864 e nel 1986 ha stipulato con il nostro Governo un'Intesa trasformata poi nella legge 22.11.88 n. 516.
Sul territorio nazionale è presente con un centinaio di chiese, una Casa Editrice a Firenze, un Istituto di Cultura Biblica, una Casa di Riposo a Forlì, un Centro di Benessere , un Centro Giovanile a Poppi (Arezzo), una settantina di centri per l'assistenza ai poveri, radio, una grossa installazione radio a onde corte, 1 scuola.
Avventista: cosa significa
In questo nome sono raccolte le caratteristiche fondamentali della chiesa: essa si definisce "cristiana" perchè ha Cristo come centro della propria fede e per distinguersi da altre comunità di credenti.
La Chiesa Avventista tuttavia ha in comune con le altre chiese cristiane (che si possono dividere in tre grandi gruppi: cattolici, protestanti e ortodossi) alcuni fondamenti della fede, come la credenza nella Bibbia quale libro ispirato da Dio, la credenza in Gesù come Dio venuto sulla terra in forma umana per salvare l'uomo caduto nel peccato,ecc.
Perchè Avventista?
"Avventista" significa: "Colui o colei che attende l'avvento di Cristo". La Bibbia ci dice infatti che Gesù dopo la risurrezione, prima di ascendere al cielo, ha promesso ai discepoli che sarebbe ritornato su questa terra per mettere fine al male, alla sofferenza e per inaugurare un mondo nuovo. Gesù ha dato anche ai discepoli dei segni dei tempi, cioè dei segni caratteristici dell'epoca in cui sarebbe tornato, dei segnali che avrebbero permesso ai suoi discepoli di sapere che il suo ritorno si stava approssimando. Noi avventisti crediamo che molti segni si siano adempiuti e quindi che il ritorno di Gesù sia più vicino.
Perchè del 7° Giorno?
Perchè il 7° giorno, secondo la Bibbia è il sabato (Esodo 20:8-11; Levitico 23:3; Luca 23:54;24:1), il nome ebraico che significa riposo. Il 7° giorno è stato scelto da Dio come giorno a lui dedicato fin dal tempo della creazione (Genesi 2:1-3) e la Chiesa Avventista, seguendo l'esempio della chiesa degli apostoli, lo osserva ancora oggi come giorno di astensione dai lavori settimanali, di riposo e di riunione per il culto comune.

30 gusht 2009

Të dashur miq,

Në vazhdim të nismës "NDIQNI BIBLËN" dhe përkushtimit të shumë prej jush sabatin e 29 gushtit për të lexuar Shkrimin e Shenjtë në bazë të planit vjetor, besoj se keni vënë re se ky i fundit përkon me leximin e librit të Profetit Ezekiel. Për t'ju ndihmuar sadopak ndërsa lexoni nga ky libër shumë interesant, po ju prezantoj një hyrje për këtë libër të Dhjatës së Vjetër, që të jeni brenda kontekstit të tij. Zoti ju bekoftë. Për çdo pyetje, jeni shumë të mirëpritur të më shkruani si mua, ashtu edhe pastorëve të tjerë.

Javë të lumtur,

Juli

Hyrje / Prezantim për Librin e Ezekielit

Katastrofa godet dhe bota përreth shkërmoqet. Njerëzit reagojnë në mënyra të ndryshme, por dy nga përgjigjet më të zakonshmet janë mohimi (ose mospranimi) dhe dëshpërimi. Përgjigja e parë (mohimi) nuk do kurrsesi ta pranojë realitetin e katastrofës. Ai mbyll sytë fort ose kthen kokën nga ana tjetër; vazhdon të sillet sikur gjithçka do të jetë në rregull; për me tepër gjen strehë tek gënjeshtrat, përçatjet dhe fantazitë. Nga ana tjetër, dëshpërimi është paralizuar plotësisht nga katastrofa dhe e sheh këtë të fundit si fundin e botës. Nuk ka as vullnetin më të vogël për të bërë diçka, duke rënë në përfundimin se jeta ka marrë fund dhe nuk ka më kuptim e arsye të jetohet më. Dëshpërimi, i pushtuar krejt nga fatalizmi, i mbyll sytë fort ndaj një bote pa ngjyra dhe pa jetë.

Në rradhët e shkrimtarëve biblikë, Ezekieli është ekspert në rastin e katastrofës. Kur katastrofa goditi – ishte shekulli i 6-të p.K, kur ndodhi pushtimi i Izraelit nga Babilonia – reagimi i parë ishte mohimi/mospranimi i realitetit. Profeti Ezekiel e pa veten duke jetuar mes popullit të Zotit, popull ky (tmerrësisht i ngjashëm me ne sot) që me kokëfortësi refuzonte të pranonte se çfarë po ndodhte (turma e mohimit). Gjithashtu, kishte edhe nga ata që nuk kishin vullnet të shikonin asgjë tjetër përveç asaj që po ndodhte (turma e dëshpërimit).

Por Ezekieli pa! Ai pa atë që njerëzit përreth tij nuk mundnin të shihnin dhe nuk donin të shihnin! Në imazhe të jashtëzakonshme e të paharrueshme, të përshkruara në detaje tepër të imta, Ezekieli pa Zotin duke punuar gjatë epokës së katastrofës. Njerëzit e mohimit refuzuan të pranonin se katastrofa përpara tyre ishte në fakt katastrofike! Si ka mundësi? Zoti nuk do lejonte që gjërat të shkonin aq keq, apo jo? Por Ezekieli u tregoi! U tregoi se, po, katastrofa ishte realitet, por Zoti po punonte gjatë saj, duke e përdorur atë me sovranitet. U tregoi në mënyrë që njerëzit e mohimit të ishin në gjendje të përqafonin Zotin në kohërat më të këqija të mundshme.

Në kontrast, njerëzit e dëshpërimit, të shushatur e katandisur keq nga shkretimi, refuzuan të pranonin se jeta ia vlente te jetohej! Si ka mundësi? Ata kishin humbur gjithçka, apo jo? Ose n.q.s. nuk i kishin humbur ende, ishte thjesht çështje kohe, të gjitha, atdheun, Tempullin, lirinë, dhe shumë, shumë jetë. Por Ezekieli u tregoi! U tregoi se Zoti po po punonte dhe ndodhej mes rrënojave dhe mbeturinave, duke e përdorur katastrofën me sovranitet, për të krijuar një popull të ri të Zotit..

Ose për shkak të mohimit, ose për shkak të dëshpërimit, populli i Zotit për pak sa e humbi identitetin si popull i Zotit. Por nuk e humbi! Populli i Zotit doli nga ai shekull katastrofash më i fortë dhe më i sprovuar. Dhe një nga arsyet kryesore ishte Ezekieli.

19 gusht 2009

Konferenca per Rivitalizimin e Kishave, Slloveni 2009

Predikime prekëse, seminare të vlefshme dhe motivuese.

Kisha Adventiste Tiranë-Qendër u përfaqësua në këtë konferencë me pastorin e saj Julian Kastrati dhe bashkeshorten e tij Beatrice. Në foto së bashku me ungjilltarin më të njohur adventist në botë, Mark Finley.

23 qershor 2009

test

Studimi biblik i shkollës së Sabatit për të rritur
I dashur nga të tjerët dhe me të
tjerët: Letrat e Gjonit
nga: Ekkehardt Mueller
Korrik Gusht Shtator
2009
1
Botues:
Kisha Adventiste në Shqipëri
Përktheu:
Rajna Hoxholli
Redaktore:
Kornelia Gjata
Përgjegjës për botimin:
Julian Kastrati
Adresa:
Rr. Irfan Tomini, Nr. 70
042 25 93 78
e-mail:
adventistalbania@gmail.com
website:
www. adventistalbania.blogspot.com

02 qershor 2009

27 pjesemarres nga Shqiperia ne Mynih

Eshte kenaqesi e vecante te ndaj me ju lajmin se plot 27 te rinj e te reja do te marrin pjese ne Kongresin Pan-Europian te Rinise Adventiste ne Mynih te Gjermanise gjate datave 5-9 gusht. Nder ta, 9, ose nje e treta, jane nga Kisha Adventiste Tirane-Qender.

Per me teper info rreth kongresit, shkoni ne www.aycongress.org

juli

22 prill 2009

Psalmi 23 i adaptuar nga Christian Style

1 Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë.

2 Ai më çon në kullota me bar të njomë, më drejton pranë ujërave që të çlodhin.

3 Ai ma përtërin shpirtin, më çon nëpër shtigjet e drejtësisë, nga dashuria që ka për emrin e tij.

4 Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua; shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër.

5 Ti shtron para meje tryezën në prani të armiqve të mi; ti vajos kokën time me vaj; kupa ime po derdhet.

6 Me siguri pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në gjithë ditët e jetës ime; dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata.

09 prill 2009

Time for Action / Passiamo all' Azione!

Nga Massimo Mazza, Christian Style (EN/IT)

Dear c-style friends…

…the world is growing smaller. Local problems grow to international issues. Our planet can no longer afford indifference to conflicts, wars, poverty, social turmoil, natural disaster, hunger, economic and financial crisis, disease and death, violence and hatred. We must responsibly turn to mutual respect, love and faith. The time has come to look up to our friend and saviour Jesus, following his life style: a christian styled life. Share your food, the world offers enough food for everybody. Live your life responsibly, without hatred and indifference. Open your heart to Jesus and to your brothers and sisters. Forgive and accept Christ’s forgiveness. Treat nature with great respect, considering the effects of your actions. Be honest, faithful and tolerant.

Let us define a new generation based on Christ’s principles and God’s love: the Christian style generation. People who love themselves, their brothers and sisters, and God! People who live their life responsibly, with love, enthusiasm and joy!

Time for action: a huge earthquake has shattered Italy – help through a heartfelt donation.
www.adra.org – somebody is waiting for your help now!


Cari amici c-style…

…questo mondo cresce, ma allo stesso tempo si restringe. Problemi locali si trasformano in questioni internazionali. Non possiamo più permetterci di essere indifferenti riguardo a problemi impellenti quali conflitti, guerre, disordini sociali, disastri naturali, fame, crisi economiche e finanziarie, malattia e morte, violenza e odio. E’ necessario tornare ad un comportamento responsabile, fatto di rispetto reciproco, amore e fede. E’ giunto il momento di elevare lo sguardo verso il nostro amico e Salvatore Gesù, seguendone l’esempio di uno stile di vita cristiano. Condividi il tuo cibo, la terra ne offre a sufficienza per tutti. Vivi una vita responsabile, priva di odio e indifferenza. Apri il tuo cuore a Gesù e al tuo prossimo. Perdona e accetta il perdono di Cristo. Abbi rispetto nei confronti della natura, essendo consapevole delle conseguenze di ogni azione. Sii onesto, fedele e tollerante.

Creiamo una nuova generazione basata sui principi di Cristo e sull’amore di Dio: la Christian style generation. Gente che ama la vita, il prossimo e Dio! Gente che vive la vita con responsabilità, entusiasmo, amore e gioia!

Passiamo all’azione: un terribile terremoto ha colpito l’Italia – dai il tuo aiuto attraverso una donazione fatta con il cuore. www.adra.org – Qualcuno sta aspettando il tuo aiuto!

06 prill 2009

Agjerim kesaj jave dhe Komunion ne Sabat

Te dashur miq te Kishes Adventiste te Qendres!

Perfitoj nga rasti per t'ju kujtuar se me rastin e Pashkeve, Sabatin qe vjen, pra 11 prill, do te kemi sherbesen e shenjte te Komunionit (Darkes se Zotit) e cila do te paraprihet nga sherbesa e larjes se kembeve.

Ne kete kontekst, sic eshte lajmeruar dhe ne kishe, java perpara Pashkes (dhe sherbeses se Komunionit) do te ishte nje mundesi shume e mire per nje agjerim "holistik", pra shpirteror dhe fizik. Keshtu, do t'ju ftoja t'i perkushtoheni me shume lutjes kesaj jave dhe, sipas mundesise dhe gjendjes suaj shendetesore, te agjeroni, duke hequr dore nga ushqime dhe/apo pije te te "renda" apo te pasura ne kalori.

Zoti ju bekofte, aq me teper kur kesaj jave meditojme ne vecanti per sakrificen qe Jezusi, Qengji i Pashkes, beri per ne.

Pastor Juli

28 mars 2009

Info per "Levizjen Reformatore ADSH"

Information on the Seventh-day Adventist Reform Movement
Gerhard Pfandl, BRI

I. Origin
In many parts of the world field today Adventists are confronted by an organization calling itself the Seventh-day Adventist Reform Movement. Sometimes this group is designated as the “German Reform Movement” because it originated in Germany. Frequently, this organization is quite hostile, although some of its members have not severed all their emotional ties with the Seventh-day Adventist Church.
From the beginning, Seventh-day Adventists in Europe experienced a number of difficulties, especially in the realm of Sabbath observance and military service. Children were required by law to attend school on Sabbath, and the work-week ended on Saturday afternoon. Adventist young men who complied with the required military service frequently went to prison for their refusal to work and fulfill their duty on Sabbath.
At the beginning of World War I, when the government placed additional pressure on our leaders, church leaders in Germany buckled and instructed church members to fulfill their military duties on Sabbath as other soldiers do on Sunday.
This position on combatant service, as well as doing duty on Sabbath, stood clearly in opposition to the traditional position taken by Adventists in the past. When the German members were confronted with this new position, many began to protest vigorously. Particularly in the city of Bremen the opposition became very vocal against the church’s leadership. This situation caused the leadership to react with further actions and they disfellowshipped the protesters.
The disfellowshipped members then began an open war against the Adventist Church, a war which became very bitter at times. In 1919, before the disfellowshipped members had determined what stand the General Conference had officially taken on the matter of military service, they published 10,000 copies of a pamphlet describing the Adventist Church as the great apostate woman. In the document they attempted to prove from the writings of Ellen White that the words “Babylon is fallen” applied to Seventh-day Adventists, in spite of her clear statements to the contrary. “When anyone arises, either among us or outside of us, who is burdened with a message which declares that the people of God are numbered with Babylon, and claims that the loud cry is a call to come out of her, you may know that he is not bearing the message of truth. Receive him not, nor bid him Godspeed; for God has not spoken by him, neither has He given a message to him, but he has run before he was sent” (TM 41).
Apparently the early Reformers were ignorant of this statement. In 1919 the disfellowshipped members organized themselves into a church body under the name “International Missionary Society of Seventh-day Adventists.” Later when they found statements in the Spirit of Prophecy referring to a reform movement, they saw themselves as a fulfillment of these prophecies and changed their name to “Seventh-day Adventist Reform Movement.”
In 1920, Elder Daniells, the General Conference President, traveled to Germany for talks with the German leadership and the leaders of the Reform Movement. Although Elder Daniells made it clear that the German leadership had made a mistake, his attempts to heal the breach between the two sides failed. Because the General Conference did not immediately disband the division and disfellowship the leaders as a punishment for their sins, the Reformers asserted that the General Conference became responsible for their mistakes.
Since the 1920 meeting, several attempts at reunion have been made, but they all have failed due to the unbending spirit of the Reform leaders who believe that Adventists must accept their views in order to be right with God.

II. Divergent Doctrines
Reformers believe that God called their movement into existence and that it was prophesied to come. Two events are cited as proof:
(1) In 1888, at the General Conference in Minneapolis, the church, they claim, rejected the message of Righteousness by Faith as proclaimed by Waggoner and Jones. God, therefore, raised up the Reform Movement to proclaim this message in clarity.
(2) The leadership, they say, overthrew the commandments of God in 1914 when it encouraged members to serve in the army and fulfill their duty on Sabbath. The Reformers opposed this move, hence they have the right to exist as a separate movement.
Several of their teachings cannot be supported by either Scripture or the Ellen G. White’s writings:
Liberty of Conscience – The Reform Movement insists that the church must spell out and hold up strict and specific standards for the people to follow. In many cases the members themselves expect the church to specify every detail of how they are to act in any given situation, e.g., military service. Little room is given to an individual’s conscience.
Military Service – Reform Adventists believe that no true believer could ever join the military, even in medical work. Seventh-day Adventists hold that church members may serve as noncombatants in the military.
Vegetarianism – They have made the question of vegetarianism a test of fellowship, despite the clear statement from Ellen White, “We are not to make the use of flesh food a test of fellowship” (9T 159).
144,000 – They accept this figure as a literal number. Hence only 144,000 will be redeemed through the preaching of the three angel’s messages in the period extending from 1844 to the end of time. This provides a reason for their small number.
Closed Communion – Reform Adventists hold that since Christ held the Last Supper alone with his disciples, the Communion service is reserved only for members in good and regular standing.
Divorce and Remarriage – The stand taken by the Reform Movement on this subject is that no matter what has taken place in a marital breakup, there is no possibility even for the innocent party to be restored to church membership if he or she remarries.
The Remnant – It is taught that there are three entities in Revelation 12:17, the woman, the seed, and the remnant. The woman is seen as a symbol for the Protestant churches, the seed is the Seventh-day Adventist Church, and the remnant refers to the Reform Movement.
The Laodicean Message – The warning addressed to Laodicea is believed to apply to the SDA General Conference leadership and indicates the rejection of the Adventist Church. In an attempt to find a biblical foundation for this view, they note that the message is addressed to “the angel of the church,” which they assume is the church’s leadership.

07 mars 2009

Viktor Gjika – Ky Fëmijë i Perëndisë

(përshtatur nga fjalimi në ceremoninë e varrimit 4 mars 2009)

Viktor Gjika, përveçse ishte nje personalitet i shquar i artit shqiptar, një regjizor që dha një kontribut të jashtëzakonshëm, ishte edhe njëkohësisht fëmijë i Perëndisë, një besimtar i përulur dhe i thjeshtë i krishterë Adventist. Kisha Adventiste ishte shtëpia e tij shpirtërore, ndërsa besimin Adventist ai e trashëgoi nga e ëma, e paharruashmja nënë Meropi Gjika, e cila e mbajti besimin të gjallë për dekada të tëra dhe me dashuri i rriti Viktorin dhe fëmijët e tjerë që ta duan Zotin dhe të mbajnë urdhërimet e Tij.

Ndërkohë që dita e sotme dhe ditët e ardhshme janë ditë trishtimi, ditë lotësh, ne gjejmë ngushëllim që Viktor Gjika fle në Krishtin, aq më tepër kur ne, si të krishterë kemi shpresën e ringjalljes, premtuar nga vetë Zoti ynë Jezus Krisht:

Gjoni 11:25 - Jezusi i tha: "Unë jam ringjallja dhe jeta; ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdesë do të jetojë."

Zbulesa 1:17b-18 - "Mos u tremb! Unë jam i pari dhe i fundit, dhe i gjalli; isha i vdekur, por ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve, amen; dhe unë i kam çelësat e vdekjes e të Hadesit."

Zbulesa 21:3-4 – "Ja tempulli i Perëndisë është me njerëzit! Dhe Ai do të banojë me ta; edhe ata do të jenë populli i Tij dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e tyre. Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë e tyre; dhe vdekja nuk do të jetë më; as brengë, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan."

1 Selanikasve 4:13-18 "Tashmë, vëllezër, nuk duam që të jeni në mosdije përsa u përket atyre që flenë, që të mos trishtoheni si të tjerët që nuk kanë shpresë. Sepse, po të besojmë se Jezusi vdiq dhe u ringjall, besojmë gjithashtu që Perëndia do të sjellë me të, me anë të Jezusit, ata që kanë fjetur. Dhe këtë po jua themi me fjalën e Zotit: ne të gjallët, që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur,sepse Zoti vetë, me një urdhër, me zë kryeengjëlli dhe me borinë e Perëndisë, do të zbresë nga qielli dhe ata që kanë vekur në Krishtin do të ringjallen të parët; pastaj ne të gjallët, që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi retë, për të dalë përpara Zotit në ajër; dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Ngushëlloni, pra, njëri-tjetrin me këto fjalë," thotë Apostulli Pal. Dhe ne ngushëllohemi sot dhe marrim zemër se do ta takojmë Viktorin sërish, ditën e ardhjes (Adventit) së Mbretit të Mbretërve, Jezu Krishtit.

LUTJE - I dashur Zot, Krijuesi dhe Shpëtimtari ynë, Ndërkohë që në dashurinë, dhembshurinë dhe urtësinë Tënde, ti ke lejuar vëllain tonë të dashur, Viktorin, që të bjerë në gjumë në Krishtin, ne me hijeshi e dorëzojmë trupin e tij në dhe nën kujdesin e engjëjve të Tu të shenjtë, me shpresën e sigurt tek zgjimi i ringjalljes së mrekullueshme, kur Zoti ynë Jezus Krisht do të rikthehet në lavdi. Atëherë ky trup do të transformohet dhe do të bëhet si trupi i lavdishëm i i Zotit tonë dhe, së bashku me gjithë besimtarët, të gjallë e të zgjuar, do të jetojmë në përjetësinë e mundësuar nga sakrifica e Jezu Krishtit, në emër të të cilit lutemi, AMEN.
Pastor Julian Kastrati

26 shkurt 2009

7 mars - Pastor David Currie në Tiranë!

Kam kënaqësi të veçantë të lajmëroj se i ftuar i veçantë për Festivalin e Besimit sabatin e 7 marsit do të jetë themeluesi i Kishës Adventiste në Shqipëri, Pastor David Currie.

Ky sabat është një mundësi e shkëlqyer për kishën tonë që të rimblidhet e bashkuar në adhurim pas gati 17 vitesh themelimi.

Zoti ju bekoftë,

Pastor Juli

20 shkurt 2009

La vita è bella… Life is beautiful… Jeta është e bukur

ITALIANO
“Non si può impedire agli uccelli neri di volare sulle nostre teste, ma si può impedire loro di fare il nido” (Proverbio cinese).
La felicità è prima di tutto il risultato di un’attitudine, piuttosto che la conseguenza di eventi che accadono. In poche parole: è in primo luogo una questione di scelta. Possiamo decidere di non lasciarci invadere dalla collera e dall’animosità nei confronti dell’altro… Eppure, quante volte abbiamo scelto di essere gli artefici del nostro disagio sviluppando in noi uno scenario guidato dall’amarezza, dal risentimento, dal sospetto, dall’immaginazione…
La Bibbia dice “Siate sempre lieti perché appartenete a Dio. Lo ripeto, siate sempre lieti”
La vita Christian Style è bella non perché (e solo quando) gli eventi che ci circondano sono positivi, ma perché essa appartiene a colui che è l’Eterno, il Creatore dei cieli e della terra, il Salvatore dell’umanità: Gesù!

ENGLISH
“You cannot prevent the birds of sorrow from flying over your head, but you can prevent them from building nests in your hair” (Chinese proverb).
Happiness is foremost the result of attitude and not a consequence of events that occur. To put it shortly: it is a question of choice. We can decide to not let ourselves be overcome by anger and animosity towards others… And yet, how often we have chosen to be the authors of our own discomfort by allowing ourselves to be guided by bitterness, resentment, suspicion…
The Bible says, “Always be happy because you belong to God. I say again, always be happy”.
The Christian Style life is beautiful not because (and only when) the circumstances around us are positive but because it belongs to the Eternal One, the Creator of the heavens and the earth, the Savior of mankind: Jesus!

(versione Christian Style di Thierry Lenoir “Alba Nuova”)

19 shkurt 2009

Kisha jone mbeshtet Christian Style

Nen drejtimin e vellait tone ne Krisht, Andreas Mazza, deshiroj t'ju terheq vemendjen tuaj dhe te shprehni support per Christian Style pra www.christian-style.net. Check it out!

Juli

30 janar 2009

Kisha jonë në AdventistDirectory.org

Duke ju uruar të gjithëve sabat të lumtur, kam kënaqësinë t'ju njoftoj se aplikimi ynë për përfshirje në rrjetin online të kishave Adventiste në mbarë botën sapo është miratuar. Detajet e kontaktit të kishës sonë tashmë mund të aksesohen online nga të gjithë tek:

http://www.adventistdirectory.org/view_Entity.asp?EntityID=31975

Pastor Juli

10 janar 2009

Strukturë e re leadership-i për Kishën Adventiste® në Shqipëri

NJOFTIM

Ju njoftojmë se që nga data 1 janar 2009 ka hyrë në fuqi struktura e re udhëheqëse e Misionit Shqiptar të Kishës Adventiste® të Ditës së Shtatë, e votuar dhe miratuar unanimisht në dhjetor 2008 nga Unioni Adriatik. Kjo strukturë është në përputhje me praktikën zyrtare të Kishës Adventiste® mbarëbotërore si dhe kushtetutën e Misionit Shqiptar.

President: Pr. Leo Nils España

Sekretar Ekzekutiv: Pr. Julian Kastrati

Ndihmëse për Financën: Pr. Felicia Phillips

Detyrat administrative të pastorëve të sipërpërmendur janë part-time, ndërkohë që ata do të vazhdojnë të punojnë full-time në kishat respektive.

"Adventist"/ "Adventiste" është markë e regjistruar e Konferencës së Përgjithshme të Kishës Adventiste® të Ditës së Shtatë.