22 prill 2009

Psalmi 23 i adaptuar nga Christian Style

1 Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë.

2 Ai më çon në kullota me bar të njomë, më drejton pranë ujërave që të çlodhin.

3 Ai ma përtërin shpirtin, më çon nëpër shtigjet e drejtësisë, nga dashuria që ka për emrin e tij.

4 Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua; shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër.

5 Ti shtron para meje tryezën në prani të armiqve të mi; ti vajos kokën time me vaj; kupa ime po derdhet.

6 Me siguri pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në gjithë ditët e jetës ime; dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata.

09 prill 2009

Time for Action / Passiamo all' Azione!

Nga Massimo Mazza, Christian Style (EN/IT)

Dear c-style friends…

…the world is growing smaller. Local problems grow to international issues. Our planet can no longer afford indifference to conflicts, wars, poverty, social turmoil, natural disaster, hunger, economic and financial crisis, disease and death, violence and hatred. We must responsibly turn to mutual respect, love and faith. The time has come to look up to our friend and saviour Jesus, following his life style: a christian styled life. Share your food, the world offers enough food for everybody. Live your life responsibly, without hatred and indifference. Open your heart to Jesus and to your brothers and sisters. Forgive and accept Christ’s forgiveness. Treat nature with great respect, considering the effects of your actions. Be honest, faithful and tolerant.

Let us define a new generation based on Christ’s principles and God’s love: the Christian style generation. People who love themselves, their brothers and sisters, and God! People who live their life responsibly, with love, enthusiasm and joy!

Time for action: a huge earthquake has shattered Italy – help through a heartfelt donation.
www.adra.org – somebody is waiting for your help now!


Cari amici c-style…

…questo mondo cresce, ma allo stesso tempo si restringe. Problemi locali si trasformano in questioni internazionali. Non possiamo più permetterci di essere indifferenti riguardo a problemi impellenti quali conflitti, guerre, disordini sociali, disastri naturali, fame, crisi economiche e finanziarie, malattia e morte, violenza e odio. E’ necessario tornare ad un comportamento responsabile, fatto di rispetto reciproco, amore e fede. E’ giunto il momento di elevare lo sguardo verso il nostro amico e Salvatore Gesù, seguendone l’esempio di uno stile di vita cristiano. Condividi il tuo cibo, la terra ne offre a sufficienza per tutti. Vivi una vita responsabile, priva di odio e indifferenza. Apri il tuo cuore a Gesù e al tuo prossimo. Perdona e accetta il perdono di Cristo. Abbi rispetto nei confronti della natura, essendo consapevole delle conseguenze di ogni azione. Sii onesto, fedele e tollerante.

Creiamo una nuova generazione basata sui principi di Cristo e sull’amore di Dio: la Christian style generation. Gente che ama la vita, il prossimo e Dio! Gente che vive la vita con responsabilità, entusiasmo, amore e gioia!

Passiamo all’azione: un terribile terremoto ha colpito l’Italia – dai il tuo aiuto attraverso una donazione fatta con il cuore. www.adra.org – Qualcuno sta aspettando il tuo aiuto!

06 prill 2009

Agjerim kesaj jave dhe Komunion ne Sabat

Te dashur miq te Kishes Adventiste te Qendres!

Perfitoj nga rasti per t'ju kujtuar se me rastin e Pashkeve, Sabatin qe vjen, pra 11 prill, do te kemi sherbesen e shenjte te Komunionit (Darkes se Zotit) e cila do te paraprihet nga sherbesa e larjes se kembeve.

Ne kete kontekst, sic eshte lajmeruar dhe ne kishe, java perpara Pashkes (dhe sherbeses se Komunionit) do te ishte nje mundesi shume e mire per nje agjerim "holistik", pra shpirteror dhe fizik. Keshtu, do t'ju ftoja t'i perkushtoheni me shume lutjes kesaj jave dhe, sipas mundesise dhe gjendjes suaj shendetesore, te agjeroni, duke hequr dore nga ushqime dhe/apo pije te te "renda" apo te pasura ne kalori.

Zoti ju bekofte, aq me teper kur kesaj jave meditojme ne vecanti per sakrificen qe Jezusi, Qengji i Pashkes, beri per ne.

Pastor Juli