10 janar 2009

Strukturë e re leadership-i për Kishën Adventiste® në Shqipëri

NJOFTIM

Ju njoftojmë se që nga data 1 janar 2009 ka hyrë në fuqi struktura e re udhëheqëse e Misionit Shqiptar të Kishës Adventiste® të Ditës së Shtatë, e votuar dhe miratuar unanimisht në dhjetor 2008 nga Unioni Adriatik. Kjo strukturë është në përputhje me praktikën zyrtare të Kishës Adventiste® mbarëbotërore si dhe kushtetutën e Misionit Shqiptar.

President: Pr. Leo Nils España

Sekretar Ekzekutiv: Pr. Julian Kastrati

Ndihmëse për Financën: Pr. Felicia Phillips

Detyrat administrative të pastorëve të sipërpërmendur janë part-time, ndërkohë që ata do të vazhdojnë të punojnë full-time në kishat respektive.

"Adventist"/ "Adventiste" është markë e regjistruar e Konferencës së Përgjithshme të Kishës Adventiste® të Ditës së Shtatë.

Nuk ka komente: