16 nëntor 2008

Sabat 15 nëntor 2008!

Një sabat vërtet i veçantë dhe emocionant! Sa mirë kur jemi së bashku dhe adhurojmë të bashkuar! Doja të falenderoja të gjithë për përkushtimin dhe impenjimin për rritjen cilësore dhe sasiore të mbretërisë së Perëndisë në Tiranë. Në këtë mënyrë, ne u japim inkurajimin më të mirë të mundshëm motrave dhe vëllezërve tanë që nuk ishin fizikisht me ne. Zoti po e bekon kishën e Tiranës dhe dëshiron që nga bekimi i Tij të mos privohet askush!
Faleminderit dhe njëherë,
Juli

Nuk ka komente: