27 dhjetor 2008

Gëzuar Festat!

Në emër të Kishës Adventiste Tiranë-Qendër, uroj bekimet më kuptimplote hyjnore për të gjithë frekuentuesit e kishës dhe blogut të saj. Viti 2008 ka qenë një vit rritjeje dhe maturimi për të gjithë ne! Sa e mrekullueshme që jemi një familje, një familje që rritet, një familje që reflekton për gabimet dhe fal, një familje që inkurajon dhe një familje tashmë aktive dhe e gatshme për të shërbyer në komunitet!

Faleminderit të gjithëve!

Pastor Juli

Nuk ka komente: