23 qershor 2009

test

Studimi biblik i shkollës së Sabatit për të rritur
I dashur nga të tjerët dhe me të
tjerët: Letrat e Gjonit
nga: Ekkehardt Mueller
Korrik Gusht Shtator
2009
1
Botues:
Kisha Adventiste në Shqipëri
Përktheu:
Rajna Hoxholli
Redaktore:
Kornelia Gjata
Përgjegjës për botimin:
Julian Kastrati
Adresa:
Rr. Irfan Tomini, Nr. 70
042 25 93 78
e-mail:
adventistalbania@gmail.com
website:
www. adventistalbania.blogspot.com

Nuk ka komente: